Jdi na obsah Jdi na menu
 


IT test 2

 1. Cloud computing – nový způsob využití ICT
 2. Webhosting – pronájem prostoru pro webové stránky
 3. Pravopis v textových programech řeší – lingvista
 4. Výpočetní model lze definovat jako – ucelenou představu o postavení uživatele, jeho aplikací a dat v rámci výpočetního prostředí (pohled centralizace a decentralizace)
 5. Paměťové SD karty jsou k dispozici v provedení – SD, mikroSD, SDHC, mikroSDHC, SDXC
 6. Mezi optická media nepatří – SATA
 7. Kde by měl spotřebitel řádně odevzdat použité elektrozařízení – sběrné místo nebo poslední prodejce
 8. Mezi přostředky kategorie osobní informatiky patří – stolní (desktop) sestavy, notebooky, ultrabooky, tablety, čtečky e – knih, herní konozle, smartphone, PDA a další mobilní zařízení
 9. Kde se používá Real-time operační systém – Na speciálních zařízení kritických funkcí
 10. Místo zrušení ministerstva informatiky vnikl poradní orgán vlády s názvem – Rada vlády pro konkurenceschopnost a infromační společnost
 11. Výpočetní model File/server pracovní stanice má zásadní nevýhodu – vše je uloženo na severu, celá aplikace a všechna data se musí přenášet ke zpracování na pracovní stanici
 12. Co je to API – jednotné rozhraní pro aplikace pro přístup k operačnímu systému
 13. Který základní registr shromažďuje referenční údaje o občanech v ČR? – registr obyvatel
 14. Bezpečnost lze popsat jako – vlastnost
 15. Jaký grafický formát je vhodný pro fotografie piblikované na WWW? – jpg
 16. Mezi vlastnosti současných procesorů nepatří – zrychlené čtení instrukcí z instruknční paměti
 17. Nejbezpečnější strategií při zavádění informačního systému je – souběžná
 18. Cloudcomputing lze implementovat – jako veřejný, privatní, případně hybridní Cloud
 19. Paměť Cache – rychlá vyrovnávací paměť mezi relativně rychlým zařízením (např. operační paměť) a pomalejším zařízením (např. pevný disk)
 20. Klasická architektura PC používá chipset nazývanou – Nordbrdgie a Southbridge
 21. Která charakteristika nejlépe vystihuje open source software? -  šíření a používání zdarma, zdrojový kód lze měnit, ale pouze pod licencí open source 
 22.  Program či zařízení pro zabezpečení síťové komunikace je – firewall
 23. Alokační blok (cluster )je – jeden nebo více sektorů média (např. disk)
 24. Které z následujících možností patří mezi nevýhody open source sofwaru? – nedostatečná uživatelská podpora a servis
 25. Cestou pro energetickou úsporu v oblasti ICT je – Reengineering
 26. Co není důležité pro operační systém při ukládání dat – Rychlost pevného disku
 27. Výpočetní model Utility Computing představuje – model, kdy zakázník konzumuje (nakukupuje), virtualizované  výpočetní zdroje dle okamžité potřeby na principu „utility“
 28. Poplašná emailová zpráva se jmenuje – HOAX
 29. Komu je datová schránka zřízena automaticky? – pravnickým osobám
 30. Ve výkonu „informace je negativní entropie“ má termín entropie tento význam – entropie je neučitost, nejistota, neuspořádanost
 31. Pro sítě peer to peer platí – zdroje sítě zůstávají u svých vlastníků od kud jsou sdíleny
 32. Kde nalezneme službu „konverze“ dokumentů? – ChzechPoint
 33. 32 bitový procesor – architektura procesoru je založena na registrech o délce 4B
 34. Nebezpečím pro hesla je – sociální inženýrství
 35. Pro single-user operační systém je typické – současně pracovat na zařízení může pouze jeden uživatel
 36. Jaká je základní architektura WWW – klient-server
 37. Bezpečnost IT/IS vypovídá o – míře rizika ohrožení 
 38. Jaké je největší nebezpečnostní riziko u veřejných počítačů – keylogger
 39. Jednotlivé typy komunikace eGovernmentu se především liší v – přínosech pro cílovou skupinu, obsah a četnosti komunikace, výchozí legislativě (všechny odpovědi jsou správně)
 40. Které tvrzení je správné? – Hardware je hmotná součást počítače, sofware poskytuje programové (nehmotné) vybavení počítače
 41. Co označuje zkratka WYSIWYG? – vizuální editory
  1. Současně nejnovější výpočetní model Cloud computing – představuje virtualizovaný webhosting na bázi ASP
 42. Pro von Neumanovu architekturu neplatí – Instrukce operandy (data) jsou uloženy v oddělené paměti (zvlášt pro instrukce zvlášz pro data)
 43. Signál pro operační systém signalizující údalost v systému se jmenuje – přerušení
 44. Multithreading znamená – schopnost systému zpracovat více úloh najednou
 45. Virtuální paměť je – Aktuální data jsou uložena v operační paměti a méně důležitá na pevném disku
 46. K čemu slouží zaváděč? – K nahrání operačního systému do paměti a spuštění jeho komponent
 47. Von Neumannova architektura předpokládá tyto základní části počítače – paměť, aritmeticko-logická jednotka, řadič, vstupní a výstupní zařízení
 48. Mezi důvody nárůstu ceny software rozhodně patří – vysoký podíl lidské duševní práce
 49. Pod výrazem ENIAC si představíte – počítač
 50. 1 (Byte) je definována – jako nejmenší adresovaná jednotka paměti
 51. Vyberte tvrzení které nejlepé charakterizuje pojem „vektorová grafika“ – malá velikost souboru, věrnost zobrazení při změně velikosti obráku
 52. Termín algoritmus označuje – V širším smyslu je to návod vedoucí k řešení uřčitého problému
 53. Jak se nazývala síť která je považivána za předchůdce dnešního internetu? – Arpanet
 54. Co nepatřímezi mobilní operační systémy – Blackberry
 55. Zálohování kritických dat by mělo být - on the fly – okamžitě
 56. Informační strategie – představuje dlouhodobou orientaci podniku  v oblasti informačních zdrojů, služeb a technologií, jejím cílem je optimální podpora cílů podniku a podnikových porcesů pomocí informačních technologiíje jedno z dílčích strategií, které navazují na globální strategii podniku
  (všechny odpovědi jsou správné)
 57.  Správné pořadí etap rozvoje eGovermentu je – infromace online, komunikace online, spárvní řízení online, volby online
 58. Jaké pravidlo se aplikuje při definování uživatelských práv? – pravidlo minima
 59. Roli univerzálního klienta v prostředá 3 úrovňové architektury klient/server (výpočetního modelu) zabezpečuje – www prohlížeč
 60. Vyberte spránou posloupnost hardware a software v počítači. Od nejnižšího po nejvyšší. – HW, firmware, BIOS, SW, aplikace
 61. Současné standartní rozhraní pro pevné disky a další externí paměti je – SATA
 62. Elektronický disk (SSD) je k dispozici v provedení – v pouzdře jako diskt (SATA) nebo PCIe karta
 63. Mezi přostředky kategorie služebních počítačů nepatří – sotlní (desktop) sestavy
 64. Základní členění Portálu veřejné správy je – občan podnikatel cizinec
 65. Počítačový algoritmus musí být – mechanický
 66. Zkratka označující grafické rozhraní operačního systému je – GUI
 67. Z čeho se skládá rastrový obrázek? – z jednotlivých bodů, které nesou uřčitou barvu
 68. Co je URL? – jednotné adresní schéma
 69. Základem bezpečnosti IT a IS je – antivirus
 70. Součástí CPU je – registr adres instrukcí
 71. Elektornický disk (SSD) – je paměťové medium zcela bez pohyblivých částí
 72. Co je HTML? – značkovací jazyk WWW stránek
 73. Non-volativní paměť je – energeticky nezávislá paměť
 74.  Co je základním dokumentem týkající se bezpečnosti v organizaci? Bezpečnostní politika
 75. K čemu slouží BIOS? – koordinace zařízení připojených k základní desce
 76. K čemu slouží firmware? – Základní software pro jednotlivá zařízení (hardisk,..)
 77. Mallware integrující se do jádra systému je – Root-kit
 78. Snaha o získání uživatelských přístupových dat se nazývá – phishing
 79. Co je to multitasking? – Operační systém umí spustit více programů na jednou
 80. Co je to životní cyklus sofware? – Popis aktivit, které musí být vykonány při vzniku software
 81. Mezi vlastnosti současných procesorů nepatří – zrychlené čtení z instrukcí paměti
 82. Záloha běžných dat by měla být řešena – jednou denně
 83. Co je z uvedených příkladů doménové jméno? – www.pef.czu.cz
 84. EFI představuje – rozšířený firmware rozhraní jako náhrada BIOS
 85. Současný nejvýkonnější standard sběrnic PC je – PCI express
 86. Nejrychlejší energeticky nezávislou pamětí je v současnosti – optický disk – technologie Blu-ray
 87. Správné pořadí etap životního cyklu informačního systému je – projektová studie, implementace, testování, zavádění systému
 88. Co je CSS – kolekce metod pro grafickou úpravu WWW stránek
 89. Program je – posloupnost základních povelů (instrukcí) které jsou vykonávány procesem počítače
 90.  Co je RSS – umožňuje uživatelům příhlásit se k odběru novinek
 91. Základní (mateřská) deska počítače mimo jiné obsahuje – patici procesoru, BIOS, sloty pro paměťové moduly, čipovou sadu, kontektory pro rozšiřující karty
 92. Kde nalezneme službu „ePlatební rozkaz“?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Informační systému datových schránek
  b. Portál veřejné správy
  c. CzechPoint
  d. eJustice
 93. EFI představuje:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. rychle zaveditelnou verzi operačního systému Linux
  b. rozšířené firmware rozhraní jako náhrada BIOS
  c. inicializační rutina BIOS pro start operačního systému PC
  d. utilita BIOS pro rychlé formátování disku
 94. Paměť cache je:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. speciální registr pro výrazné zrychlení práce CPU (32bitová nebo 64bitová L1 a L2 cache)
  b. rychlá vyrovnávací paměť mezi relativně rychlým zařízením (např. operační paměť) a pomalejším zařízením (např. pevný disk)
  c. rychlá vyrovnávací paměť pro práci v oboru reálných čísel (operace v pohyblivé řádové čárce)
  d. rychlá vyrovnávací paměť pro přesun dat mezi registry procesoru
 95. Doporučený postup pro tvorbu software a informačních systémů se nazývá:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. algoritmus
  b. selekce
  c. metrika
  d. metodika
 96. Mezi prostředky pro znázornění algoritmu patří:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. plošný strukturogram
  b. diskuze na internetu
  c. histogram
  d. program Malování ve Windows
 97. Který malware používá pro šíření zejména SMTP server?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Virus
  b. Trojský kůň
  c. Červ
  d. Firewall
 98. Uvažujte úlohu: "Algoritmizujte činnost nasbírání tří košíků hub". Který prvek musí algoritmus nutně obsahovat, aby bylo možné tuto úlohu správně algoritmizovat?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. nelze určit
  b. selekci
  c. iteraci
  d. sekvenci
 99. Jak se nazývala síť, která je považována za předchůdce dnešního internetu?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. INTRANET
  b. EXTRANET
  c. DARPANET
  d. ARPANET
 100. Bezdrátový broadband lze realizovat technologiemi:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Wi-Fi, WiMAX, 3G/UMTS
  b. Wi-Fi, WiMAX, FTTx, 3G/UMTS
  c. FTTx, xDSL, DOCSIS
  d. Wi-Fi, WiMAX, FTTx
 101. Který základní registr shromažďuje referenční údaje o občanech ČR?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Registr obyvatel
  b. Registr územní identifikace a nemovitostí
  c. Registr osob
  d. Registr práv a povinností
 102. Program či zařízení pro zabezpečení síťové komunikace je:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. IDS
  b. antivirus
  c. DLP
  d. firewall
 103. V letech 2003 - 2007 zvolila vláda pro objektivní hodnocení dovedností a znalostí v oblasti počítačové gramotnosti
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. testování dle metodiky SCIO
  b. systém certifikací ECDL (European Computer Driving Licence)
  c. testování dle metody SIPVZ
  d. testování dle metodiky Cermat
 104. Jaká je základní architektura WWW?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. klient-server-data
  b. server-server
  c. klient-server
  d. klient-klient
 105. Které z následujících patří mezi základní funkce textových editorů?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. tisk dokumentu
  b. generování obsahu
  c. hromadná korespondence
  d. tvorba rejstříku
 106. Síť tvořená počítači otevřenými pro útočníky se nazývá:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. technet
  b. botnet
  c. webnet
  d. skynet
 107. Malware integrující se do jádra systému je:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Adware
  b. Červ
  c. Root-kit
  d. Virus
 108. Které tvrzení je správné?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Software lze vyrobit automatizovaně bez podílu ruční práce programátora, hardware nikoliv.
  b. Hlavní rozdíl mezi hardware a software je v ceně.
  c. Hardware je hmotná součást počítače, software poskytuje programové (nehmotné) vybavení počítače.
  d. Dnešní výpočetní systém osobního počítače se obejde bez softwarového vybavení, bez hardware nikoliv.
 109. Účelem překladače při vývoji software je:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. převést instrukce do strojového kódu
  b. převést instrukce do formy srozumitelné člověku (programátorovi)
  c. přeložit cizojazyčný text
  d. přeložit zdrojový kód do programovacího jazyka čtvrté generace
 110. 32bitový procesor:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. architektura procesoru obsahuje 32bitový Southbridge
  b. architektura procesoru je založena na registrech o délce 8 B
  c. architektura procesoru je založena na registrech o délce 4 B
  d. architektura procesoru obsahuje 32bitovou L1 a L2 cache
 111. Do kategorie aplikační software rozhodně patří:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. ovladač pevného disku
  b. operační systém
  c. grafický editor
  d. BIOS
 112. Klasická architektura PC používá chipset (čipovou sadu) nazývanou:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Westbridge a Southbridge
  b. Allbridge
  c. Northbridge
  d. Nordbridge a Southbridge
 113. Volatilní paměť je:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. energeticky nezávislá paměť
  b. moderní vysokorychlostní externí paměť (HDD, SSD)
  c. energeticky závislá paměť
  d. moderní typ operační paměti (RAM)
 114. Počítačový algoritmus musí být:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. diverzifikovaný
  b. krátký
  c. nekonečný
  d. konečný
 115. Místo zrušeného ministerstva informatiky vznikl odborný poradní orgán vlády s názvem:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. nevznikl žádný orgán
  b. Národní ekonomická rada
  c. Legislativní rada vlády
  d. Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
 116. Drátový broadband lze realizovat technologiemi:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. FTTx, xDSL, DOCSIS
  b. Wi-Fi, WiMAX, FTTx, 3G/UMTS
  c. WiMAX, FTTx, xDSL
  d. WiMAX, FTTx, xDSL, DOCSIS
 117. Nejvíc bezpečnostních incidentů mají na svědomí – hacker
 118. Součástí CPU je – registr adres instrukcí
 119. Symbolem nového směru v rozvoji eGovermentu je -  EGON
 120. Mezi základní prvky algoritmu patří – sekvence
 121. Vynález knihtisku – 15.století
 122. Funkcí BIOS není – nastavení parametrů spuštěného operačního systému
 123. Který WWW klient je na platformě PC nejpoužívanější? – MS Internet Explorer
 124. Ministerstvo infromatiky v ČR – existovalo v letech 2003 – 2007
 125. Současným standardem paměťových karet jsou – SD (Secure Digita) několik typů
 126. Nejpoužívanější operační systém na serverech 12/2011 je – Linux
 127. Co jsou to mikroformáty – je způsob do webových stránek ukládat strojově čitelné informace pomocí stávajícího html/xhtml
 128. Kolik přibližně vyprodukuje zapnutí běh PC CO2 za hodinu? – 50 gramů

 

 

 1. Cloud computing – nový způsob využití ICT
 2. Webhosting – pronájem prostoru pro webové stránky
 3. Paměťové SD karty jsou k dispozici v provedení – SD, mikroSD, SDHC, mikroSDHC, SDXC
 4. Mezi přostředky kategorie osobní informatiky patří – stolní (desktop) sestavy, notebooky, ultrabooky, tablety, čtečky e – knih, herní konozle, smartphone, PDA a další mobilní zařízení
 5. Výpočetní model File/server pracovní stanice má zásadní nevýhodu – vše je uloženo na severu, celá aplikace a všechna data se musí přenášet ke zpracování na pracovní stanici
 6. Co je to API – jednotné rozhraní pro aplikace pro přístup k operačnímu systému
 7. Nejbezpečnější strategií při zavádění informačního systému je – souběžná
 8. Která charakteristika nejlépe vystihuje open source software? -  šíření a používání zdarma, zdrojový kód lze měnit, ale pouze pod licencí open source 
 9. Cestou pro energetickou úsporu v oblasti ICT je – Reengineering
 10. Ve výkonu „informace je negativní entropie“ má termín entropie tento význam – entropie je neučitost, nejistota, neuspořádanost
 11. Pro single-user operační systém je typické – současně pracovat na zařízení může pouze jeden uživatel
 12. Bezpečnost IT/IS vypovídá o – míře rizika ohrožení 
  1. Současně nejnovější výpočetní model Cloud computing – představuje virtualizovaný webhosting na bázi ASP
 13. Multithreading znamená – schopnost systému zpracovat více úloh najednou
 14. Von Neumannova architektura předpokládá tyto základní části počítače – paměť, aritmeticko-logická jednotka, řadič, vstupní a výstupní zařízení
 15. Mezi důvody nárůstu ceny software rozhodně patří – vysoký podíl lidské duševní práce
 16. Vyberte tvrzení které nejlepé charakterizuje pojem „vektorová grafika“ – malá velikost souboru, věrnost zobrazení při změně velikosti obrázku
 17. Termín algoritmus označuje – V širším smyslu je to návod vedoucí k řešení uřčitého problému
 18. Vyberte spránou posloupnost hardware a software v počítači. Od nejnižšího po nejvyšší. – HW, firmware, BIOS, SW, aplikace
 19. Co je to multitasking? – Operační systém umí spustit více programů na jednou
 20. Základní (mateřská) deska počítače mimo jiné obsahuje – patici procesoru, BIOS, sloty pro paměťové moduly, čipovou sadu, kontektory pro rozšiřující karty
 1. Symbolem nového směru v rozvoji eGovermentu je -  EGON
 2. Mezi základní prvky algoritmu patří – sekvence
 3. Funkcí BIOS není – nastavení parametrů spuštěného operačního systému
 4. Který WWW klient je na platformě PC nejpoužívanější? – MS Internet Explorer
 5. Ministerstvo infromatiky v ČR – existovalo v letech 2003 – 2007
 6. Současným standardem paměťových karet jsou – SD (Secure Digita) několik typů
 7. Nejpoužívanější operační systém na serverech 12/2011 je – Linux
 8. Co jsou to mikroformáty – je způsob do webových stránek ukládat strojově čitelné informace pomocí stávajícího html/xhtml
 9. Kolik přibližně vyprodukuje zapnutí běh PC CO2 za hodinu? – 50 gramů
 10. Kapacita blue ray – 25 GB
 11. Kapacita DVD – 4,7 GB